top of page

En kvarn för filterkaffe som är lätt att använda.

BUNN FPGA har en stor bönbehållare på 2,7 kg, och malskivor på 81 mm diameter, vilket ger effektiv och snabb hantering av nymalet och rätt doserat kaffe. Det finns en stor höjd under utloppet som ger plats för en stor termoskanna eller en Gourmet filterhållare om man önskar brygga större brygder än 1,9 liter. För nybryggt, nymalet och rätt doserat kaffe rekommenderar vi BUNN FPGA i kombination med BUNN Axiom och BUNN CW, höga modeller.

FPGA - Specifikationer

20,3 cm öppning för filterhållaren
3 doseringer, justering på tid. Enkel tillgång på baksiden av kvarnen
1 malingsgrad, enkel justering
81 mm diameter kvarn

bottom of page