top of page
PA070141.JPG

Renovering.

Med en renovering kan espressomaskinens livslängd öka med flera år.

Livslängden för en espressomaskin beror helt på vilken typ av lösning du har valt,  hur den används samt ifall den underhålls regelbundet. Detta i kombination med att utrustningen alltid utsätts för hög värme, vatten (av varierande kvalitet) och oljor från kaffet, kommer delar samt maskin så småningom att slitas ut. Ojämna extraktioner, lågt ångtryck och kapacitet, allmänna läckor och onormalt ljud är typiska symtom. Vid fullständig renovering plockar vi isär din maskin i delar, byter ut dem mest nödvändiga (efter överenskommelse) och sätter ihop den igen. På detta sätt kan espressomaskinens livslängd förlängas med flera år. I de flesta fall är detta ekonomiskt lönsamt jämfört med att köpa nytt. Det är också mycket mer miljövänligt.

  • Full renovering 

  • Fast pris enligt överenskommelse

  • Auktoriserade servicetekniker och exakta verktyg

  • Proffessionell kaffekunskap

  • 3 månaders garanti på utförd service

Prislista

Hur fungerar det

Statusrapport

Servicetekniker felsöker och går över maskinen enligt rRebel Techs checklista.

Renovering

Reparationer och grundlig rengöring. Slitdelar byts ut och tankarna kalkas av.

Kostnadsförslag
Teknikern lämnar in en rekommenderad översiktsplan inklusive ett kostnadsförslag.

Kvalitetssäkring

Driftsstabilitet och bryggningsresultat kvalitetssäkras med exakta mätinstrument.

Servicerapport

När uppdraget är slutfört kommer du att få en servicerapport.

bottom of page