top of page

Mazzer Robur S är den nya referenskvarnen! Motor och blad är samma som på Robur, men utöver det är allt nytt.

Robur S har funktioner och egenskaper som uppfyller de högsta kraven, och säkerställer bästa resultat på det nymalda kaffet innan det bryggs till en espressoshot. Den bygger på en modell som introducerades 2000 och 19 års erfarenhet har lagt grunden till en ny kvarn som visar vägen.

Robur S - Specifikationer

71 mm koniska blad
Ny design
Grind Flow Control (GFC)
Minskad statisk elektricitet
Mer konsekvent i dosering
Manuell start/stopp kan aktiveras med portafiltret
Ny elektronik med mer information, 3 doseringar och statistik
Enkel åtkomst till kvarnhuset för rengöring utan att ändra malningsgrad
Hållare för portafilter
Kan anslutas till internet

bottom of page